PGZ

Algemene levervoorwaarden

Op alle leveringen van PGZ zijn algemene verkoop- en levervoorwaarden van kracht.

Voor leveringen vanuit Porsche Centrum Eindhoven, Porsche Centrum Maastricht, Bentley Maastricht, Energica Brabant en PGZ gerelateerde activiteiten gelden de voorwaarden van PGZ B.V., te downloaden via deze link.